Oanmelde foar de tocht fan 2019


Oanmelde foar de tocht fan 2019 is no mooglik. Wannear't jo mei sile wolle moatte jo efkes ynlogge op dizze thússide. Reservear no fuort in boat want der is mar plak foar 20 boaten. Oanmelde kin noch oant 07-06-2019 om 06:00 oere salang't der plak is. Hawwe jo noch net in profyl oanmakke dan kin dat hjir.

Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Repko Snits foar al jo sportprizen Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk